Romania

Resurse utile de angajare, formare și integrare pentru migranți / 45+ femei din România

Useful employment, training and integration resources for migrant / 45+ women in Romania

A. ORGANIZAȚII DE ORIENTARE, FORMARE ȘI DE MUNCĂ ALE FEMEILOR

A. GENERAL WOMEN ORIENTATION, TRAINING AND JOB PLACEMENT ORGANISATIONS:

1. ASOAF-BOW - Asociaţia Oportunităţi de Afaceri pentru Femei Business Opportunities for Women – România

Scopul principal al asociaţiei A.S.O.A.F.-B.O.W. este identificarea şi facilitarea celor mai bune oportunităţi de afaceri pentru femei în vederea integrării lor în mediul de afaceri şi pe piaţa muncii din România.

1 ASOAF-BOW - Business Opportunities Association for Women Business Opportunities for Women - Romania

The main purpose of the A.S.O.A.F.-B.O.W. is to identify and facilitate the best business opportunities for women in order to integrate them into the Romanian business and labor market.

2. Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca

Agentia vine in sprijinul cetateanului cu programe si locuri de munca in fiecare din cele 42 de judete din Romania. Ofera consiliere in vederea integrarii sau reintegrarii pe piata muncii pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca.

2. The National Agency for Employment

The agency supports the citizen with programs and jobs in each of the 42 counties in Romania. Provides counseling to integrate or reintegrate into the labor market for jobseekers.

3. ASOCIAŢIA FEMEILOR ANTREPRENOR DIN ROMÂNIA

Scopul Asociaţiei este de a sprijini activitatea antreprenorială şi managerială a femeilor, dezvoltarea capacităţii lor de acţiune şi de conducere, încurajarea iniţiativei private în rândul femeilor, consilierea femeilor care se află în situaţie de a-şi schimba statutul socio-profesional, promovarea femeilor în administraţie şi instituţii publice.

3. The Association of Entrepreneurial Female in Romania

The aim of the Association is to support women’s entrepreneurial and managerial activity, develop their capacity for leadership and encourage women’s private initiative, counsel women in a position to change their socio-professional status, promote women in administration and public institutions.

4. Institutul Intercultural din Timișoara

I.I.T. a fost înființat în 1992, cu sprijinul autorităților locale din Timișoara și al Consiliul Europei. Prin programele și activitățile sale, I.I.T. urmărește dezvoltarea dimensiunii interculturale în domeniile educației și culturii și promovează la nivel național și internațional un mediu al toleranței și dialogului specifice orașului Timișoara.

4. The Intercultural Institute of Timisoara

I.I.T. was established in 1992 with the support of local authorities in Timisoara and the Council of Europe. Through its programs and activities, I.I.T. aims at developing the intercultural dimension in the fields of education and culture and promotes at the national and international level an environment of tolerance and dialogue specific to the city of Timisoara.

5. Centrul pentru Promovarea Invatarii Permanente

CPIP este o institutie neguvernamentala si non-profit, activa in domeniul educational si social care organizeaza cursuri, seminarii, ateliere de studiu cu participare interna si internationala cu caracter permanent sau temporar.

5. The Center for Promoting Permanent Learning

CPIP is a non-governmental and non-profit institution active in the educational and social field that organizes courses, seminars, study programs with internal and international participation with permanent or temporary character.

B. ORGANIZATII SPECIALIZATE PE MIGRATIE

B. ORGANISATIONS SPECIALIZED ON MIGRATION:

Centrele Regionale de Integrare din Romania pentru migranti si refugiati oferta gratuit:

  • Servicii de informare și consiliere sociala si juridical
  • Orientare pentru accesul la piaţa muncii
  • Cursuri de limba română și orientare culturală pentru copii, tineri și adulți
  • Activități sociale, culturale și recreaționale pentru copii, tineri și adulți
  • Asistență materială si medicala

Regional Integration Centers in Romania for Migrants and Refugees offer for free:

  • Social and legal counseling
  • Guideline for access to the labor market
  • Romanian language courses and cultural orientation for children, young people and adults
  • Social, cultural and recreational activities for children, young people and adults
  • Financial and medical assistance

AIDRom Regional Integration Center Timisoara

The Regional Integration Center Filantropia Oradea

Regional Integration Center Cluj Napoca (Human Rights Defense League)

Baia Mare Regional Integration Center (ASSOC Baia Mare)

Sibiu Work Point – Information and Counseling Center for Foreigners Sibiu

Working Point Tîrgu Mureş – Information and Counseling Center for Foreigners Tîrgu Mureş

Working Point Șomcuta Mare

Regional Integration Center Bucharest

Regional Integration Center of Craiova

Regional Integration Center Braşov

Regional Integration Center Constanta (JRS Romania Association)

Regional Integration Center Galati (JRS Romania Association)

Galaţi Work Point (Child Heart Foundation)

Regional Integration Center Iasi

Radauti Regional Integration Center